Moje služby


Poskytuji profesionální péči v příjemném prostředí, kam se budete rádi vracet.


VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

Součástí vstupního vyšetření bude komplexní diagnostika, na základě které stanovím poruchu řeči či polykání. Diagnostika je vždy důležitá pro dobře a vhodně zvolenou terapii. Proto potrvá zhruba 90minut. Zahrnuje veškeré anamnestické údaje a proto si, prosím, vezměte na první vyšetření všechny dostupné lékařské zprávy, které se týkají neurologického onemocnění. Nejlépe zpravu o hospitalizaci z nemocnice, případně zprávu od klinického logopeda, který s vámi pracoval. Je vhodné přijít s komunikačním partnerem, např. s rodinným příslušníkem. Vstupní vyšetření a následná terapie probíhá vždy individuálně s ohledem na váš aktuální zdravotní stav.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Logopedickou terapii u dospělých pacientů s neurologickými obtížemi může vhodně zvolit pouze klinický logoped. Při terapii afázie vycházím z kognitivně-neuropsychologického modelu jazykových funkcí. Při terapii dysartrie a dysfagie, která se úzce prolíná, z aktuálního stavu řečových a motorických fukcí. Na konci terapii vám nachystám konkrétní materiály k nácviku v domácím prostředí. V akutní fázi onemocnění je vhodné, aby s vámi na terapii docházel komunikační partner. Je velmi důležité, aby terapie probíhala také v domácím prostředí a nelze ji provádět nahodile. Počet terapií je zcela individuální. Terapie online probíhá stejným způsobem formou videohovoru.


LEE SILVERMAN VOICE TREATMENT

LSVT LOUD® je celosvětově uznávaná americká hlasová terapie určená primárně pro pacienty s Parkinsonovou nemocí. Cílem této terapie je navýšení hlasitosti řeči v běžném životě. Díky terapii se současně zlepšuje dýchání, artikulace, mimika, polykání a celková srozumitelnost řeči. Jedná se o intenzivní měsíční terapii, probíhá 4x týdně v rozmezí 1 hodiny. Podrobné informace se dozvíte na mých webových stránkách určených pro pacienty: www.lsvt.webnode.cz Nebo na oficiálních stránkách: www.lsvtglobal.com. LSVT online probíhá totožným způsobem formou videohovoru.